خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی که در آذر ۹۹ رخ می‌دهد

تقویم
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ - دی ۲, ۱۳۹۹
باز است از
00:00
بسته است در
00:00

توضیحات

عتیقی با اشاره به پدیده خورشیدگرفتگی روز ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۹، توضیح داد: این خورشیدگرفتگی از نوع کسوف کلی است و وضعیت گرفت کلی، ۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه به درازا خواهد کشید که متاسفانه در ایران قابل مشاهده نخواهد بود و این گرفت کامل در آمریکای جنوبی در مرز آرژانتین و شیلی مشاهده خواهد شد.