ایرلند

ایرلند یکی از کشورهای اروپایی است که؛ به شکل یک جزیره کوچک است. که این جزیره حتی از جزیره قشم ایران هم نیز کوچک تر بوده ولی در؛ اروپا نیز این جزیره نیز سومین جزیره بزرگ آنجا و در کل جهان بیست ودومین جزیره بزرگ جهان نیز به شمار می آید. که این جزیره در حوالی قطب شمال نیز واقع شده است.

درمورد ایرلند

ایرلند نیز اول به شکل یک جزیره کوچک نیز بوده و بعدهای کشف؛ ناپلئون نیز تبدیل به یک کشور مستقل شده است. که یک پرچم سه رنگ سبز، سفید و نارنجی دارد. این جزیره دارای شهرهای کوچک و متعدد است که؛ نزدیک به هم واقع شده اند. پایتخت این کشور دوبلین نام دارد که؛ میتوان به این شهر از جمله بزرگترین شهرهای ایرلند نیز اشاره داشت. از دیگر شهرهای بزرگ ایرلند نیز میتوان به کورک، گالوی و... نیز اشاره داشت.

مناطق دیدنی ایرلند

از مناطق دیدنی این کشور نیز میتوان به صخره های موهر، گذرگاه ساحلی جاینت و... نیز اشاره داشت. البته این نکته را هم به شما ذکر کنم که؛ این کشور به صورت دوکشور ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی تقسیم شده است و؛ شما نباید این رو را باهم اشتباه بگیرید. از نکات جالب دیگر این کشور باید به آب و هوای همیشه ابری آن که؛ کمتر شما رنگ آفتاب رو میبیند اشاره داشت.

زندگی در این کشور

این سرزمین نیز کشور بسیار خوبی برای مهاجرت در حوزه های؛ کاری، تحصیلی، مهاجرت دائمی، سرمایه گذاری و... نیز اشاره کنم. که این نکات باعث شده سالیانه شهرواندان زیادی از ایران و سراسر جهان؛ برای مهاجرت به این سرزمین نیز اقدام نمایید. این کشور با دارا بودن بهترین شرایط برای زندگی ساکنین نیز؛ و همین طور سرمایه گذاری میتواند مقصد آینده شما برای مهاجرت به کشوری دیگر نیز باشد. تا شما زندگی در یک سرزمین دیگر را نیز تجربه نمایید.