بلغارستان

بلغارستان نیز یکی از کشورهای اروپایی نیز به شمار آمده است که؛ از سمت شمال با رومانی و از سمت غربی نیز با صربستان، یونان و همچنین با مقدونیه نیز همسایه بوده که با آن ها نیز مرز مشترک دارد. و از طرف غرب نیز با ترکیه همسایه است.

درمورد بلغارستان

بلغارستان نیز کشوریست که زبان مردمان آن کشور بلغاری بوده و؛ اکثریت دین این مردم مسیحیت ارتدکس است. از دیگر چیزهایی که خوب است بدانید آن است اینکه پایتخت این کشور و یکی از بزرگترین شهرهای این کشور نیز شهر صوفیه نیز نام دارد. درمورد دین و مذهب این کشور؛ بیشتر جعمیت این کشور مسیحی هستند که؛ خود این مسیحیان به چند دسته ارتدکس و... نیز تقسیم میشوند.

مکان های دیدنی بلغارستان

درمورد مکان های دیدنی بلغارستان نیز این نکته را به شما ذکر کنم که؛ شما میتوانید برای دیدن از آن بروید به ترتیب وارنا، پلوودیو، صوفیه، بانسکو، ولیکو ترنوو و... نیز هستند. که این مناطق زیبا و بکر را برای دیدن به شما و گردشگری نیز توصیه میکنیم.

زندگی در این کشور

واحد پولی این کشور نیز لو بلغارستان بوده که؛ شما میتوانید در این کشور با حداقل درآمد 300 یورو در ماه نیز در این کشور یک زندگی حداقلی رو تجربه نمایید. این کشور با دارا بودن بهترین شرایط زندگی نیز میتواند یک؛ زندگی حداقلی و راحت رو برای شمایی که قصد مهاجرت دارید رو فراهم نموده. و بتوانید از دیگر مزایای مهاجرت به این کشور نیز نهایت لذت و آسایش رو، داشته باشید.

حکومت این کشور

حکومت در این کشور مانند انگلستان بوده و به صورت پادشاهی مورثی نیز است. پادشاهی موروثی نیز به این صورت است که؛ یعنی اگر پادشاه آن کشور براثر اتفاقی نیز از دنیا برود جانشین آن برروی تخت پادشاهی خواهد نشست. که خب دموکراسی به اون معنی امروزی در این کشور نیز در کار نیست.