بنگلادش

بنگلادش نیز یکی از کشورهای جنوب شرق آسیاست که در همسایگی با هند، نپال، چین و پادشاهی بوتان نیز است. حکومت رسمی این کشور نیز جمهوری خلق بنگلادش نیز نام دارد. این کشور نیز علارقم مساحت کوچکی که دارد ولی؛ دارای نیروی انسانی بسیار زیادی در حدود 150 میلیون نفر که نزدیک به جمعیت کشور روسیه نیز دارد. که از عجایب دنیا نیز به شمار میرود. مساحت بنگلادش یک چند دهم روسیه نیز است.

درمورد بنگلادش

بنگلادش نیز جزو آن دست از کشورهایی است که؛ تا قبل روی کار آمدن نخست وزیر شیخ حسینه اقتصاد بسیار ضعیفی نیز داشت. اما با روی کار آمدن این نخست وزیر مسلمان؛ نیز اوضاع اقتصادی آن ها به مرور نیز بهتر شد. این نخست وزیر تصمیم گرفت در مرحله اول روند بانک داری در این کشور رو اصلاح کند. سپس بعد اصلاح این روند نیز سراغ سرمایه گذاری روی صعنتی رفت که؛ نقطه قوت آن کشور نیز به حساب می آید.

مناطق دیدنی بنگلادش

از مناطق دیدنی در بنگلادش نیز میتوان به؛ قلعه لالباغ، جاتیو سنگشاد بهابان، نیایشگاه بودایی سمپور، ساجک والی و... نیز اشاره نمود. که در ادامه یک نکته که در بالاتر برای شما ذکر کرده ام رو کامل کنم که؛ این کشور با راه اندازی مرکز تحقیقات در حوزه پارچه و پوشاک نیز به چنان موفقیت دست یافت که؛ در طول تمام تاریخ این کشور نیز بی سابقه بوده است. در خصوص بانک داری نیز، بانک ها به جای خوردن مال مردم نیز بانک تبدیل به نهاد مردمی نیز شد.

زندگی در این کشور

دوستان عزیز با این که بنگلادش کشور خوبی است. و از لحاظ فرهنگی و مذهبی نیز به ما ایرانیان به ما شباهت نیز دارند. اما خب ممکن است که؛ خلق و خوی که شما دارید برای زندگی در آنجا مناسب نبوده و نتوانید خود را برای زندگی در آنجا نیز عادت دهید.