برند آبسال

شرکت آبسال

شرکت آبسال در سال ۱۳۳۵ با نام شرکت سهامی لعاب ایران با سرمایه اولیه 300 هزار تومان توسط آقای علی قلی حکیم نژاد و آقای اکبر حق شناس تاسیس شد. در سال ۱۳۴۲، نام شرکت به اونیورسال تغییر کرد.