شرکت میهن

شرکت میهن

هولدینگ میهن - شرکت میهن در سال 1350 توسط ایوب پایداری تاسیس شد .او فعالیت خود را از نوجوانی با فروش بستنی به وسیله چرخ دستی آغاز کرد.

جدیدترین ها

جدیدترین آگهی ها در سراسر جهان