بازرگانی عسگری

بازرگانی عسگری با مدیریت برند جناب آقای عسگری اتقلابی در صنعت پخش لوازم خانگی ایجاد کرده است و به جرعت میتوان این برند را بزرگترین صنعت پخش لوازم خانگی در غرب و جنوب ایران دانست