وکیل ایرانی طلاق (خانواده) در آلمان

وکیل ایرانی طلاق (خانواده) در آلمان

مراحل طلاق در آلمان از پیچیده ترین روندهای قانونی و حقوقی، که مستلزم شرایط زیادی است. شما نمی توانید بدون داشتن دلایل موجه درخواست طلاق بدهید و همینطور با وجود ارائه دلایل قانع کننده، دادگاه حکم طلاق را سریع صادر نمی کند و سپس شما وارد مراحل زمان بری میشوید، تا شاید در این میان مشکلاتتان را با همسر خود بر طرف نمایید .شما میتوانید با استخدام وکیل ایرانی طلاق (خانواده) در آلمان این مراحل را ساده تر نمایید.

 چه کار هایی لازم است برای درخواست طلاق انجام دهیم

برای ثبت درخواست طلاق در آلمان، شما نیاز به وکیل دارید و نمیتوانیدبه تنهایی مراحل زیاد طلاق را انجام دهید. هر یک از زوجین باید برای خود وکیل استخدام نمایند و هزینه وکیل بین دو نفر تقسیم میشود. اگر توانایی مالی برای استخدام وکیل را نداشته باشید، دولت به شما کمک مالی می نماید.شما میتوناید وکیل ایرانی در آلمان استخدام نمایید تا مراحل طلاق شما را در ایران هم پیگیری نماید.