وکلا و موسسات حقوقی تهران

بهترین وکلا و موسسات حقوقی تهران

شاید برایتان سوال شده باشد که اصولا به چه کسی وکیل حقوقی میگوییم؟ در پاسخ باید بگوییم که به کسی که نماینده شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و در مراجع مختلف اعم از قضایی و غیر فضایی فعالیت کند وکیل حقوقی می گویند. در نتیجه این تعریف وکیل نماینده و نائب شخص است در کل وکیل به معنی نماینده، قانون دان، پیشکار، مدافع و قیم است. همچنین وکیل حقوقی از جانب  کسی مامور به احقاق حقوق مربوط به خود می شود که به او موکل می گویند.

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری، به نوعی از نماینده حقوقی گویند که به موجب اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری، صلاحیت حضور در مراجع قضایی و دفاع از موکل خود را پیدا کرده است.

وکلا و موسسات حقوقی تهران

اگر به دنبال وکیل حقوقی در تهران هستید تا امور حقوقی خود را پیش ببرید ما بهترین وکلا و موسسات حقوقی در شهر های مختلف ایران از جمله شهر تهران را به شما معرفی میکنیم. وکیل حقوقی تهران در حیطه های گوناگون حقوقی با تخصص بالا فعالیت دارند. شما به راحتی میتوانید با آن ها تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید.