دکتر فرحناز مصطفوی

دکتر فرحناز مصطفوی

فرحناز مصطفوی

میانگین دیدگاه

توضیحات

دکتر فرحناز مصطفوی

دکتر فرحناز مصطفوی

نام : فرحناز
Farahnaz

: Name

نام خانوادگی : مصطفوی کهنگی
Mostafavi kangahi

: Family

تاریخ تولد: ۱۳۵۴
۱۳۵۴

: Birth

تحصیلات : دکتری
P.H.D

: Education

رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعی
Social Sciences Science

: Field of Study

اینجانب فرحناز مصطفوی فرزند سید ارسطو صادره از تهران در سال ۱۳۵۴ در منطقه ده تهران درخانواده ای متوسط به دنیا آمدم

، سومین فرزند دختر خانواده که مقاطع دبستان ، راهنمایی و دبیرستان را در منطقه ۴ تهران به اتمام رساندم

در سال ۱۳۷۰ مقطع کارشناسی وارد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در رشته علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات شدم

و در سال ۱۳۸۱ در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات با گرایش تحقیق در ارتباطات در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز شدم .

در سال ۱۳۸۴ از این دانشگاه فارغ التحصیل شده ، از سال ۱۳۷۸ در اتاق تعاون مرکزی

واحد روابط عمومی شده و به مدت ۱۰سال در این سازمان مشغول به کار بودم

و در پست سرپرست روابط عمومی مهرماه ۱۳۸۸ از سازمان خارج شدم همزمان

از سال ۱۳۸۵ در واحد میبد یزد فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده و و سپس

در دیگر واحد دانشگاهی تدریس خود را ادامه دادم ( میبد – دماوند _ تهران شرق )

دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسه آموزش عالی سوره و سبز آمل)

و رتبه نخست آزمون دکتری در رشته علوم ارتباطات در سال تحصیلی ۱۳۸۸ را برخودارشدم

و در خردادماه ۱۳۹۰ درآزمون جامع دکتری را با موفقیت سپری کرده ام و با استعانت

از خداوند متعال دربهمن ماه سال ۱۳۹۱ درس خود را در این مقطع به پایان رسانده ام .

دانلود رزومه پژوهشی دکتر فرحناز مصطفوی

سوابق تحصیلی دکتر فرحناز مصطفوی :

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

کارشناسی گرایش ارتباطات اجتماعی دانشگاه

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال اخذ ۱۳۷۴
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات (گرایش) تحقیق

در ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تهران مرکز سال اخذ ۱۳۸۴( رتبه چهار آزمون کارشناسی ارشد )
دکتری دکتری تخصصی رشته علوم ارتباطات

اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات (رتبه نخست آزمون دکتری ۸۸ )

سوابق آموزشی دکتر فرحناز مصطفوی :

ردیف مقطع تحصیلی محل تدریس سال تحصیلی
۱- کارشناسی ارشد مدرس موسسه آموزش عالی سبز ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۲- کارشناسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ۱۳۸۸
۳- کارشناسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
۱۳۹۱-۱۳۸۸

۴- کارشناسی مدرس موسسه آموزش عالی سوره
۱۳۹۱-۱۳۸۹

۵- کارشناسی مدرس موسسه آموزش عالی سبز ۱۳۹۳- ۱۳۹۱
۶- عضو علمی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۲
۷- کاردانی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۳۰ ۱۳۹۳-۱۳۸۹
۸- کاردانی مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۵۵ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۹- کاردانی مدرس دانشکده خبر واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۳۹۰

سوابق اجرایی

سمت محل فعالیت تاریخ
کارشناس مسئول روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی
۱۳۸۳-۱۳۸۰

مدیر روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸
عناوین پایان نامه تحصیلی
مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه سال اخذ
دکتری بررسی عوامل موثر در تهدیدات فضای سایبر

با ارائه یک مدل بومی به منظور ارائه یک استراتژی بومی در حال بررسی
کارشناسی ارشد بررسی دیدگاه روزنامه نگاران نسبت

به نقش مطبوعات (روزنامه) توسعه سیاسی ایران ۱۳۸۴
کارشناسی بررسی تأثیر برنامه خانه و

خانواده (صبح رادیو) در میان زنان خانه‌دار شهر تهران ۱۳۸۷
مقالات نشریات علمی – پژوهشی داخلی

تاریخ نگارنده نام نشریه نام مقاله سال

خرداد۱۳۹۱

فرحناز مصطفوی
نشریه علمی – پژوهشی

مطالعات رسانه

تهدید ، ابعاد و ویژگی های آن ۱۳۹۱
مرداد۱۳۹۲

فرحناز مصطفوی فصلنامه علمی – پژوهشی توسعه و مطالعات

اجتماعی نقش فضای اجتماعی و توسعه مطبوعات مطالعه موردی مطبوعات شهر کاشان ) ۱۳۹۳
خرداد۱۳۹۳

فرحناز مصطفوی
فصلنامه علمی – تخصصی

دانش انتظامی پلیس پایتخت

تهدید نرم، ماهیت آن ۱۳۹۳
آبان۱۳۹۳

فرحناز مصطفوی فصلنامه علمی – پژوهشی

جامعه شناختی جوانان آسیب شناسی تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی ۱۳۹۳
دی۱۳۹۴

فرحناز مصطفوی
فصلنامه علمی – تخصصی

 

دانش انتظامی پلیس پایتخت

 

نقش رسانه ها در امنیت اجتماعی ۱۳۹۴
آبان۱۳۹۴

فرحناز مصطفوی فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناختی

جوانان نقش اینترنت در شکل­گیری هویت ملی با ارائه مدل تحلیلی
مورد مطالعه جوانان ۳۰-۱۸ شهر کاشان

۱۳۹۴
تیر۱۳۹۶

فرحناز مصطفوی کهنگی و فاطمه قادیان انارمرزی فصلنامه علمی

– پژوهشی مطااعات امنیت اجتماعی نقش رسانه دیداری بر احساس امنیت اجتماعی
(مورد مطالعه زنان استان اصفهان )

۱۳۹۶
مقالات نشریات علمی – پژوهشی بین المللی
YERS
Journal Name

Article Title
Author Name

YERS
۲۰۱۳

Internatinal journal of business &social science A Domestic Model to Counter

the Cyberspace Threats in Iran Farahnaz Mostafavi Kahnegi
March 2013

۲۰۱۴ INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH The Effect of Internet on the

Identity of Adolescents Farahnaz Mostafavi Kahnegi
January 25,2014

۲۰۱۴ Advances in Enviromental Biology

The Role of Internet in Shaping the Youth’s Identity
Farahnaz Mostafavi Kahnegi

January 25,2014

 

مقالات نشریات علمی – ترویجی

سال عنوان مقاله نشریه نگارنده تاریخ
۱۳۸۸ رسانه های جمعی نگرش وفرهنگ ترافیک

فصلنامه علمی- ترویجی پلیس راهور ناجا فرحناز مصطفوی
شماره۵ بهار۱۳۸۸

۱۳۸۸ روابط عمومی الکترونیک ونقش نیروی انسانی

در تحول سازمانی ماهنامه علمی –تخصصی انجمن روابط عمومی ایران فرحناز مصطفوی
شماره۶۷ خرداد وتیر۸۸

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی و منطقه ای
مکان و زمان نام همایش نوع ارائه نام مقاله سال ردیف
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد- یزد ۲۷ادیبهشت ۱۳۸۶ همایش منطقه ای

ارتباطات رسانه های و آموزش همگانی سخنرانی و چاپ در چکیده مقالات سمینار

 

و دریافت لوح تقدیر بررسی تاثیر متقابل توسعه و آموزش رسانه ای ۱۳۸۶
۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد- یزد ۲۷ادیبهشت ۱۳۸۷ همایش منطقه ای
توسعه فرهنگی اتحاد ملی-انسجام اسلامی

سخنرانی و چاپ در چکیده مقالات سمینار و دریافت لوح تقدیر همگرایی فرهنگی در جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۷
۲

سومین همایش روابط عمومی الکترونیک ۲اردیبهشت۱۳۸۷ سومین

همایش روابط عمومی الکترونیک ارائه مقاله فضای سایبروضرورت های

باز نگری در ساختار نیروی انسانی وروابط عمومی ۱۳۸۷
۳

تهران ۲۷اردیبهشت ۱۳۸۹ همایش بین المللی
مدیریت ترافیک

ارائه مقاله رسانه جمعی وفرهنگ ترافیک
۱۳۹۰

۴

اصفهان آذر ۱۳۹۲ هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور

اصفهان پوستر بررسی الگوی شبکه های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی
۱۳۹۲

۵

آذربایجان غربی ، بهمن ۱۳۹۳ اولین کنفرانس ملی فضای سایبری

و تحولات فرهنگی مقاله برتر تاثیر شبکه های اجتماعی بر هویت فرهنگی ۱۳۹۳
۶

دی ۱۳۹۴ کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی

ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات
تاثیرشبکه اجتماعی (لاین) درشکل گیری هویت اجتماعی

( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان )

۱۳۹۴

۷

آبان ۱۳۹۴ کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی ارائه شفاهی

و چاپ در مجموعه مقالات نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری اعتماد اجتماعی جوانان شهرضا به دانشگاه پیام نور
۱۳۹۴

۸

مرداد ۱۳۹۶ نخستین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و تربیتی چاپ

در مجموعه مقالات نقش شبکه های اجتماعی ( تلگرام ) در شکل گیری سبک زندگی دانشجویان
۱۳۹۶

۹
فرانسه تیر ۱۳۹۶ دومین کنفرانس بین اللملی رویکردهای نوین

در علوم انسانی ارائه شفاهی نقش شبکه اجتماعی ( تلگرام ) در ایجاد شکاف نسلی جوانان و والدین
( مورد مطالعه جوانان استان اصفهان

 

۱۳۹۶ ۱۰
تالیف

سال عنوان مولف تاریخ تالیف

۱۳۹۱ مبانی تبلیغات فرحناز مصطفوی آبان ۱۳۹۱
۱۳۹۲ تهدیدات سایبری و امنیت آن فرحناز مصطفوی چاپ تیر ۱۳۹۶
۱۳۹۵ توسعه در جهان سوم فرحناز مصطفوی تیر ۱۳۹۵
سوابق فعالیتهای تحقیقاتی
نحوه مشارکت استاد راهنما موضوع تحقیق سال
در حوزه تحقیق پیمایشی جناب آقای دکتر ساروخانی بررسی عملکرد

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷
در حوزه تحقیق پیمایشی سرکار خانم دکتر ساسان پور تدوین سیاست

های کلی ارتقای جایگاه مدیریت شهری در ساختار سیاسی – مدیریتی کشور

و طراحی سازو کار اجرایی تحقق مدیریت کار آمد شهری در تهران ۱۳۸۹

جهت ارتباط مستقیم با دکتر مصطفوی از طریق پل های ارتباطی زیر اقدام نمایید:

شماره همراه :۰۹۳۸۵۲۱۲۶۵۲
شماره تماس : ۰۲۱۴۴۲۱۰۱۲۵
آدرس وب سایت :www.farahnazmostafavi.ir
آدرس ایمیل :Mostafavi.farahnaz@gmail.com
آدرس محل کار: اصفهان – سمیرم – دانشگاه پیام نور

صفحه اصلی

آگهی

دسته بندی ها

ساعات کاری

24/7 باز است

آمار

503 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه
اشتراک گذاری

نقشه

نویسنده

درخواست مالکیت آگهی ها

این کسب و کار برای شماست؟

درخواست مالکیت آگهی بهترین راه مدیریت و محافظت از کسب و کار خودتان است.

آگهی های مشابه