دندانپزشکی شهرکرد دکتر مریم محمدی

دندانپزشکی شهرکرد دکتر مریم محمدی

دندانپزشکی شهرکرد دکتر مریم محمدی

میانگین دیدگاه

توضیحات

دندانپزشکی شهرکرد دکتر مریم محمدی

خانم دکتر مریم‌محمدی متولد ۱۳۷۳

در شهرستان کیار استان چهار محال و بختیاری

در خانواده ای تحصیلکرده میباشند .

تحصیلات خود را در همان شهرستان گذرانده و سپس

در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه

دندانپزشکی اصفهان پذیرفته

و در سال ۱۳۹۷ فارغ التحصیل شدند . .

ایشان هم اکنون نیروی طرح مرکز بهداشت

شهرستان شهرکرد در درمانگاه روستای دستگرد

( امام زاده ) میباشند و بعد از ظهر ها

به صورت نیمه وقت در کلینیک دندانپزشکی

دانشگاه دولتی شهرکرد مشغول به کار میباشند .

-ترمیم دندان
-درمان ریشه
-خدمات دندانپزشکی اطفال
-انواع روکش دندان و ssc
از جمله خدمات ارائه شده توسط خانم دکتر محمدی میباشد

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تلفن : ۰۹۱۳۶۰۶۶۰۵۳

صفحه اصلی

و و و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و  و و و

و و و وو و و و و و و وو و

و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و  و و

و و و و وو و و و و و و

وو و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و

و و و و و و و و و و و و و

و  و و و و و و وو و و و

و و و وو و و

دسته بندی ها

نقشه

نویسنده

درخواست مالکیت آگهی ها

این کسب و کار برای شماست؟

درخواست مالکیت آگهی بهترین راه مدیریت و محافظت از کسب و کار خودتان است.

آگهی های مشابه