ترکمنستان

ترکمنستان نیز از کشورهای آسیای مرکزی بوده که از؛ سمت جنوبش با دوکشور ایران و افغانستان نیز همسایه بوده. از سمت شمال هم با قزاقستان و ازبکستان نیز همسایه است و؛ مرز مشترک نیز دارد. این کشور دورتادور آن نیز توسط خشکی نیز پوشانده شده است. همچنین نیز این کشور از طریق دریایچه بزرگ خزر نیز به 2 کشوری که با ایران هم همسایه اند؛ آذربایجان و روسیه نیز همسایه بوده است.

درمورد ترکمنستان

زبان رسمی مردمان ترکمنستان نیز زبان های؛ روسی و ترکمنی نیز هست. که این زبان روسی باجا مانده از؛ دورانی است که این کشور مستعمره شوروی کمونیستی بوده و بعد از خاک آن نیز جدا، شده است. اگر بخواهیم آن ها را با اهلیت آنها نیز آشنا شویم باید گفت که؛ آنها نیز ترکمن یا امروزه ترکمنستانی نیز هستند.

مناطق دیدنی ترکمنستان

از مناطق دیدنی ترکمنستان نیز میتوان به جاذبه های دیدنی مانند؛ عشق آباد، کهنه گرگانج، دروازه آتشفشان، آب نو، ناحیه نوخور، رود تجن و... نیز اشاره نمود. که به شما توصیه میکنیم اگر به دنبال سفر به خارج از کشور هستید و میخواهید یک کشور؛ از آسیای مرکزی دیدن نمایید پیشنهاد ما به شما کشور دوست و همسایه نیز ترکمنستان خواهد بود.

زندگی در این کشور

شما در این کشور نیز میتوانید با حداقل درآمد داشته نیز یک زندگی حداقلی و؛ نرمالی نیز داشته باشید. مردمان این کشور نیز مردمی ساده و به دور از تجملات بوده؛ و آن ها از این عادت ها که تا یک مراسمی عجیب و غریب مانند هالوین، تولد گرفتن برای سگ و... که در دیگر کشورها باب شده رو بگیرند. نیز نبوده و آنها یک زندگی بدون هرگونه حاشیه عجیب و غریب دارند. پایتخت این کشور نیز عشق آباد نام داشته و همین طور میتوان آن را به عنوان یکی از؛ شهرهای بزرگ این کشور هم نام برده نیز شود.