شیلی

شیلی نیز کشوری است که؛ واقع در جنوب قسمت مثلثی شکل آمریکای جنوبی که با آرژانتین نیز همسایه است. این کشور حدود 20 میلیون نفر نیز جمعیت داشته و بزرگترین شهرآن که؛ پایتختش هم محسوب میشود سانتیوگو نیز نام دارد. جمعیت این کشور را عمدتا بومیان و همین طور مهاجرهای اسپاینایی زبان نیز تشکیل شده اند. این کشور نیز شکل و شمایلی مانند فلسطین اشغالی نیز دارد که؛ به صورت نواری کشیده لب ساحل دارد. همچنین این کشور نیز دارای ادیان مختلفی شامل مسیحیت، اسلام، و سایر ادیان دیگر است. که مسیحیت و اسلام نیز به ترتیب نیز بیشتر این جمعیت رو تشکیل داده اند.

درمورد شیلی

این کشور نیز دارای مناطق دیدنی بسیاری از جمله سانتیاگو، جزیزه ایستر، والپاراسیو، سن پدرو دآتاکاما، پونتا آرناس، وینیا دل مار، پوئرناتالس، پوکن، پوئرتومونتت و... دیگر است. که اگر شما فردی گردشگر و دوستار تفریح در کشوری متفاوت نیز باشید. مابه شما نیز شیلی را به عنوان یک گزینه بسیار خوب و درجه یک معرفی میکنیم. این کشور با دارا بودن جاذبه های متفاوت بیشمار شما را به وجد می آورد.

مناطق دیدنی شیلی

خب ما مناطق دیدنی های بسیاری رو به شما معرفی کردیم. اما باید این نکات رو به شما نیز ذکر کنیم که؛ این مناطقی که به شما معرفی شده بیشتر جنگلی هستند. و حیوانات درنده و موزماری نیز در این جنگل ها نیز وجود دارند که؛ ما به شما توصیه میکنیم حتمی برای سفر به این کشور از وسایل جنگل نوردی نیز حتمی استفاده نمایید.

زندگی در این کشور

شیلی نیز یکی از کشور خوب نیز برای سفر تفریحی و گردشگری نیز خواهد بود. اما این نکته را هم بدانید که؛ شیلی به خاطر نوع اقلیمی که داراست و همچنین آداب و رسوم مردمان آن سرزمین نیز، شاید زیاد برای زندگی و اقامت برای شما جالب نباشد ولی برای سرمایه گذاری چرا کشوری با موقعیت های خوب سرمایه گذاری نیز است.