نگین فارسان

شرکت تولیدی نگین فارسان

شرکت تولیدی نگین ابزار فارسان — ابزار و یراق آلات صنعتی جنگل فعالیت خود را در سال 1387 شروع نموده است در همان سالهای اولیه و با توجه به نیازهای شهرستان و صنعتگران به داشتن محصولات صنعتی و برقی با شرکت در نمایشگاه های معتبر در تهران موفق به اخذ نمایندگی هایی

جدیدترین ها

جدیدترین آگهی ها در سراسر جهان

شرکت تولیدی نگین فارسان

شرکت تولیدی نگین ابزار فارسان — ابزار و یراق آلات صنعتی جنگل فعالیت خود را در سال 1387 شروع نموده است در همان سالهای اولیه و با توجه به نیازهای شهرستان و صنعتگران به داشتن محصولات صنعتی و برقی با شرکت در نمایشگاه های معتبر در تهران موفق به اخذ نمایندگی هایی