خودرو دنا

شرکت ایران خودرو

ایران خودرو شرکت خودروسازی ایرانی است که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد. این شرکت نخست ایران ناسیونال نام داشت و نخستین گروه تولیدات آن، گونه‌ای اتوبوس بود.

جدیدترین ها

جدیدترین آگهی ها در سراسر جهان