takdaneh

شرکت تکدانه

تکدانه در باغ های میوه مرند متولد شد. مرند واقع در آذربایجان شرقی با زمینی حاصلخیز با بهترین میوه هاست. این شرکت در سال 1362 در این منطقه شروع به کار کرد.

جدیدترین ها

جدیدترین آگهی ها در سراسر جهان